Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den varma och rena staden

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ´Den varma och rena staden´ har utvecklat ett par koncept för att rena avloppsvatten, vilka ska testas i nästa steg av projektet. Genom att använda spillvärme kan mer biogas produceras från avloppsvatten och genom att odla alger och utvinna näringsämnen kan avloppsvatten förvandlas till en resurs för att producera nya produkter. Om man dessutom använder membranteknik kan man producera rent vatten samtidigt som ytbehoven för reningsverken minskar, vilket är viktigt för alla växande städer runt om i världen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet för projektet Den varma och rena staden är att två koncept för avloppsvattenrening utarbetats där lågtempererad spillvärme effektivare recirkuleras och används för att producera biogas, näringsämnen, rent vatten och andra produkter från avloppsvatten. Dessa koncept kommer att testas och utvärderas i nästa steg. Slutresultatet är avsättning för spillvärme som idag saknar en bredare marknad, nya metoder och produkter för företagen samt effektivare och bättre rening för kommunerna.

Upplägg och genomförande

I det första steget av projektet har deltagarna tillsammans diskuterat och samlat information för att ta fram och utveckla två nya koncept för avloppsvattenrening m.m. Koncepten ska sedan testas och utvärderas i nästa steg. Gruppen hade en bred kompetens från början och bestod av personer från kommuner, företag och universitet. Trots det identifierades ett behov att ta med några aktörer till i projektgruppen för att förstärka och korsbefrukta olika teknikområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00891

Statistik för sidan