Den tekniska innovationsfabriken

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 5 650 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Målet med projektet var att stötta innovation genom att erbjuda en miljö för samverkan och lärande med hjälp av modellering, simulering och visualisering i produktionsutveckling. Projektet har utvecklat ett ramverk för innovation baserat på en digital fabrik. Ramverket består av en infrastruktur för att bygga digitala fabriker, demonstrator av implementerad digital fabrik samt bakomliggande principer för IT-arkitektur, modellering och visualisering. Miljöns tekniska infrastruktur finns paketerad med instruktioner för detaljering: http://ifactory.iip.kth.se/eif/

Resultat och förväntade effekter

Metodik att applicera oberoende av IT-system: 1) Utifrån teorier inom datavetenskap och visual studies har grunden lagts för ny teori om hur information om produktionssystem bör representeras och presenteras utifrån ett användarperspektiv. 2) Infrastruktur för digital fabrik, grund för implementering av specifika digitala fabriker 3) Digital fabrik av ett produktionssystem som är konkret och tillräckligt komplext, där olika frågeställningar kan exemplifieras och sammankopplas utifrån olika kunskapsbakgrund. Att använda i workshops vid utveckling av produktionssystem.

Upplägg och genomförande

Identifiering av relevanta frågeställningar i samverkan med industriföretagen och implementering av en digital fabrik för ett konceptfordon så att den speglar frågeställningar och principer. För samordning har vi använt teorier om Boundary object som i vårt fall består av: Grafiska modeller som gestaltar de begrepp som är gemensamma för ett produktionssystem Informationsmodeller som beskriver begrepp som konkretiseras i systemets datamodell Demonstrator av en fabrik som är konkret och lagom komplex, där olika frågeställningar kan exemplifieras och sammankopplas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03332

Statistik för sidan