Den moderna hovskon!

Diarienummer 2018-00868
Koordinator AC10 Sweden AB
Bidrag från Vinnova 227 191 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018