Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den Cirkulära Kunden

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och Cirkulär ekonomi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att ge offentlig verksamhet i Sverige förutsättningar och verktyg för cirkulära flöden på de produkter och tjänster de använder. Detta mål har uppfyllts då projektet visar att det utvecklade ramverket och modellen för kartläggning av cirkulärt agerande hos kundorganisationer har stor potential att stötta stora kundorganisationer med systematisk omställning till ökat cirkulärt agerande inom möbler och andra produktgrupper.

Resultat och förväntade effekter

Det utvecklade ramverket och modellen för kartläggning av cirkulärt agerande har under projektet använts för analys inom fallstudier och workshop med externa kundparter, vilket har ökat kunskapen kring kundorganisationers möjligheter till cirkulär omställning samt identifierat gemensamma områden för framtida arbete. Förväntade effekter är att stora kundorganisationer nu kommer att kunna arbeta mer systematiskt med sin omställning till ökat cirkulärt agerande.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppbyggt kring fallstudier och analys av offentliga kunders möbelflöden. Ett ramverk för analys har utvecklats, baserat på Brukarcykelns struktur och faser samt tidigare studier kring cirkulära initiativ. Tre olika ägandeformer har undersökts inom projektet. Områden där stora kundorganisationer har gemensamma behov av innovation och utveckling har identifierats genom en aktörsövergripande analys i workshopformat och utgör grunden för vidare arbete i ett etapp 2-projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03769

Statistik för sidan