Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den cirkulära fabriken (3RF)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material Analysis & Monitoring
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Den aktuella genomförbarhetsstudien har omfattat experimentell utredning av koncept baserade på metoderna laserultraljud och EMAT för oförstörande provning (kvalitetskontroll) on-line tidigt i tillverkningsprocesser. Uppställningar, procedurer och algoritmer har tagits fram och utvärderats i labbmiljö. Resultaten har sedan jämförts med resultaten ifrån förstörande materialkarakterisering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat på att laserultraljudsbaserad oförstörande provning kan vara tillämpbar för att detektera kritiska inneslutna defekter och materialavvikelser i extruderad mässingsstång och varmvalsad aluminium men även för att detektera och djuppositionera materialdefekter i gjutna kiselkarbidförstärkta aluminiumkomponenter. För att nå fram till det primära effektmålet energieffektivisering, krävs att provningen implementeras i industrin och för detta krävs det ytterligare forskningsinsatser. Dessa insatser har definierats i projektet.

Upplägg och genomförande

De deltagande företagen har kravspecificerat de föreslagna mätsystemen för on-line-mätning i industrimiljö med avseende på företagens utvalda tillämpningar, tagit fram provmaterial samt karakteriserat provmaterialet före och efter den oförstörande provningen. Den oförstörande provningen utfördes av Swerea KIMAB i labb. Swerea SWECAST bidrog med kunskap kring gjutdefekter. Fabriksbesök har hållits i syfte att öka kunskapen om frågeställningar i industrin och andra industriers liknande frågeställningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02521

Statistik för sidan