Den Autonoma Flygplatsen - Testarena Örnsköldsvik

Diarienummer
Koordinator Luftfartsverket - LFV HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 3 290 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

Syftet är att etablera en testarena i verklig flygplatsmiljö som gör det möjligt att utveckla och validera nya effektiva och säkra lösningar för en flygplats. Målet är att inom två år ha en fungerande testarena som är förstahandsvalet för regionala, nationella och internationella aktörer som vill utveckla och testa lösningar som inriktas mot ökad säkerhet, kostnadseffektivitet, förbättrad kapacitet samt att bidra till att uppnå de hållbarhetsmål som beskrivs i Agenda 2030.

Förväntade effekter och resultat

En komplett testarena för forsknings- och utvecklingsprojekt som skapar ett innovationscentrum där aktörer inom industri och akademi kan samverka, vilket på sikt stärker Sveriges position inom området. Att test och demonstrationer genomförs i verklig flygplatsmiljö stärker trovärdigheten av resultaten och underlättar därmed fortsatt verksamhet mot kommersialisering av redovisade resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandeprojektet utförs under två år i partnerskap mellan LFV och Örnsköldsviks flygplats. Projektet har delats in i 7 aktiviteter som till stor del drivs parallellt. Redan pågående projekt (AVAP & ASN) inom flygplatsautomation och säkerhet kommer att fungera som katalysatorer och kravställare mot de planerade aktiviteterna: Aktivitet 1 - Processer och utbildning Aktivitet 2 - Teknisk infrastruktur Aktivitet 3 - Fysisk infrastruktur Aktivitet 4 - Fordon Aktivitet 5 - Marknadsföring och information Aktivitet 6 - Organisation för framtida drift Aktivitet 7 - Projektledning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03648

Statistik för sidan