SMF Hero-m 2i: Demonstrering av ICME-driven materialdesign för accelererad materialutveckling och implementering

Diarienummer 2017-05268
Koordinator QuesTek Europe AB
Bidrag från Vinnova 4 333 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att demonstrera användning av materialdesign inom Hero-m. Projektet syftar till att stödja de fyra tillämpade projekten inom Hero-m 2i: hårdmetaller; pulverbaserade material; höghållfasta stål; and avancerade rostfria stål.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat inkluderar ökad kunskap inom hårdmetaller; pulverbaserade material; höghållfasta stål; and avancerade rostfria stål. Mätbara resultat inkluderar tillverkning av s.k. "Systems Design Charts", validering av modeller, och tillverkning av prototyper med predikterade materialegenskaper. Långsiktigt kommer resultaten från forskningen vara till stor nytta för både de akademiska och industriella parterna inom Hero-m 2i, och för svensk industri genom accelererad materialutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

De fyra tillämpade projekten inom Hero-m 2i kommer att stödjas i disposition och utförande av prestandadriven legeringsdesign. Specifika aktiviteter inkluderar 1) Modellutveckling, 2) Modellverifiering och prototypdesign, och 3) Tillverkning och provning av prototyper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.