Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demonstrator för att skapa disruptiv innovation inom återvinningsindustrins cirkulära flöden

Diarienummer
Koordinator Stena Recycling AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2020 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Projektet skall utvärdera hur nya innovativa mätmetoder och banbrytande tillämpningar inom automation och digitalisering kan optimera och digitalisera förädlingsprocesserna vid framställning av återvunnen metall. Projektets målsättning är att visa hur återvinningsmarknadens aktörer (leverantörer, producenter och kunder) kan öka återvinningsgraden genom att dela data (produktionsvolymer, materialkvalitet, mm) i hela värdekedjan vilket möjliggör en ökad automatisering/digitalisering.

Förväntade effekter och resultat

En demonstratormiljö kommer att sättas upp på Stena Nordic Recycling Center, SNRC, i produktionsmiljö för den så kallade NF-processen (Non Ferrous). I NF-processen återvinns icke-magnetiska metaller så som Al, Zn, Mg, etc. Projektets mål är specifikt kopplat till framställning av aluminium där vi b.la. ska undersöka möjligheten att öka återvinningsgraden med 2.5% vilket motsvarar 60% av den aluminium som idag går förlorat. Det skall också finnas en generisk modell för digitalisering, automation och datadelning inom återvinningens förädlingsprocesser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av en övergripande styrgrupp och projektgrupp med deltagare från alla involverade parter. De arbetspaket som tillhör projektet kommer att bedrivas med ansvarig arbetspaketledare och egna projektmötet samt rapportera till den överordnade projektgruppen. Den övergripande projektgruppen har som ansvar att hålla ihop projektet och säkerställa informations och kunskapsspridning mellan arbetspaketen och genom projektmöten, samt regelbundet rapportera till styrgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 oktober 2021

Diarienummer 2020-02820

Statistik för sidan