Demonstration och kunskapsspridning av nationella testbäddar inom additiv tillverkning

Diarienummer 2018-04737
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det här projektet syftar till att använda de två nationella testbäddarna inom additiv tillverkning, DiLAM och DiSAM, för att demonstrera hur tekniken på ett innovativt sätt kan integreras i värdekedjan för avancerad tillverkning. Projektet adresserar Produktion2030:s styrkeområden flexibel produktion och resurseffektiv produktion genom att demonstrera fyra teknikområden: hybridiserad additiv tillverkning, storskalig additiv tillverkning, användning av miljövänliga material och digitalisering av värdekedjan för additiv tillverkning

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till Produktion 2030:s styrkeområden flexibel produktion och resurseffektiv produktion genom dissemineringsaktiviteter and genom att utöka kapaciteten hos etablerade testbäddar inom AM genom tillverkning av demonstratorer. Genom att visa upp fysiska demonstratorer kommer projektet att inspirera företag men också tydligt visa på värdet av att integrera AM i värdekedjan. Detta kommer att leda till ökad användning av AM och ökad konkurrenskraft hos svensk industri.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet adresserar Produktion2030:s styrkeområden flexibel produktion och resurseffektiv produktion genom att demonstrera fyra teknikområden: hybridiserad additiv tillverkning, storskalig additiv tillverkning, användning av miljövänliga material och digitalisering av värdekedjan för additiv tillverkning. Teknikområdena kommer att demonstreras genom utveckling av fysiska och virtuella demonstratorer baserade på industriella fallstudier. Resultaten kommer att visas på en öppen workshop som kommer att organiseras tillsammans med LIGHTer och Produktion2030.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.