Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demonstration och kunskapsspridning av nationella testbäddar inom additiv tillverkning

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att använda de två nationella testbäddarna inom additiv tillverkning, DiLAM och DiSAM, för att demonstrera hur additiv tillverkning kan integreras i innovativ och miljövänlig tillverkning. Detta gjordes genom att utveckla och tillverka ett antal demonstratorer, med fokus på miljövänliga material, som sedan visades upp på en öppen workshop, Digi Demo Day.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom projektet tillverkades under våren flera industriellt relevanta demonstratorer, bland annat inom fordonsindustri och konsumentprodukter. Digi Demo Day var välbesökt med deltagare från tillverkningsindustri, flertalet små och medelstora företag, materialleverantörer, universitet, forskningsinstitut, Försvarsmakten samt offentliga finansiärer. Dagen innehöll bl.a. presentationer från industri och akademi, utställning med 3D printade komponenter och material och live-demonstration av robotbaserad 3D printing.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes inom testbäddarna DiLAM och DiSAM i tätt samarbete med SIP Lättvikt och SIP Produktion2030. Under våren valdes fysiska och virtuella demonstratorer ut, både inom och utanför testbäddarna. Under projektet investerade RISE IVF i ny utrustning till den robotbaserade 3D printern i testbädden DiLAM för att möjliggöra tillverkning av biokompositer och hybridtillverkning. Demonstratorerna och testbäddarna visades upp under Digi Demo Day som genomfördes med över 50 externa deltagare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04737

Statistik för sidan