Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demonstration av självkörande redskapsbärare för vinterväghållning i Stockholms stad

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - november 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att i kommunal vägdrift (Stockholms stad) demonstrera automation genom att föraren överlämnar kommandot i utvalda situationer. Målet är att identifiera möjligheter och begränsningar med nuvarande och framtida teknik, samt sätta fokus på vägdriftens centrala position i framtidens jämlika, säkra och klimateffektiva transportsystem.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är en sammanställning av hur självkörande fordon inom en kommun kan gå till, med avseende på logistik, säkerhet, arbetsmiljö, tillit, ekonomi och infrastrukturanpassning. Detta kan leda till en vägledning för investeringar i infrastruktur och system som främjar automatisering. Effekter av projektet är ökat fokus på behoven av ett framtida robust system för drift- och underhåll av infrastruktur för gång- och cykeltrafik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har 5 arbetspaket: 1. Projektledning & administration 2. Inventering 3. Teknikutveckling 4. Demonstration Stockholm 5. Utvärdering & framtidsspaning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2021

Diarienummer 2021-03808

Statistik för sidan