Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demonstration av självkörande redskapsbärare för vinterväghållning i Stockholms stad

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - december 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har modifierat ett fordon för vägdrift inklusive utrustning för automation samt konstruktion en ny borstmodell och saltlakespridare, skräddarsydda till fordonet. Projektet har i Stockholm demonstrerat tidig version av automatiserad vägdrift samt i samverkan och rapportering satt fokus på vägdriftens centrala position i framtidens jämlika, säkra och klimateffektiva transportsystem.

Resultat och förväntade effekter

- Demonstration som visar möjligheten att med en mindre ”autonom” maskin snöröja ytor (sopsaltning) där större maskiner inte kommer fram samt att kunna snöröja oftare. För att minska olyckor och skador för gående och cyklister. - Dialog med Transportstyrelsen visar att processen till tillstånd är avgränsad och definierad. - Identifiering av effektivitetshöjande faktorer i omgivning och system pekar på omgivande förares beteende och fordonens tillstånd, driftupphandlingens upplägg och infrastrukturens utformning som viktiga omständigheter att arbeta vidare med.

Upplägg och genomförande

Projektet har modifierat ett fordon för automation samt konstruerat en ny borstmodell och saltlakespridare skräddarsydda till fordonet. Projektet har i Stockholm demonstrerat tidig version av automatiserad vägdrift samt i samverkan och rapportering satt fokus på vägdriftens centrala position i framtidens jämlika, säkra och klimateffektiva transportsystem. Dialog med Transportstyrelsen visar att tillståndsprocessen är avgränsad och definierad. Effektivitetshöjande faktorer i omgivning och system pekar på viktiga omständigheter att arbeta vidare med.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 januari 2023

Diarienummer 2021-03808

Statistik för sidan