Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar med uppkopplade fordon

Diarienummer
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Studiens huvudsakliga mål var att demonstrera prestandabaserade trafikregelverk i verklig miljö, undersöka och kvantifiera vilken potential dessa har att minska miljöpåverkan vid tunga transporter i städer och tätorter samt att beskriva systemupplägg för prestandabaserade regelverk med uppkopplade fordon. Studien indikerar att införande av sådant regelverk kan leda till minskning av energianvändning på 10-25%, minskning av antal transporter med 30-40%, samt att tunga fordons påverkan på buller, trängsel och trafikolyckor därigenom kan minskas.

Resultat och förväntade effekter

Dynamiska prestandabaserade regelverk med geofencing som styrs och/eller kontrolleras med digitala system och delad data möjliggör effektivare användning av fordon och mer energieffektiva transportlösningar kan skapas. Framkomlighetstester visade på god framkomlighet för lastbilar längre än 12 m på testade transportstråk. Testerna indikerade att en fordonskombinations längd inte behöver korrelera med dess framkomlighet. Vidare analys behövs av de juridiska aspekterna gällande datadelning och ansvar för data. Resultaten har sammanställts i en rapport (TFK 2020:1).

Upplägg och genomförande

Genom fälttest, kompletterat med litteraturstudier och intervjuer, har uppbyggnaden av system för prestandabaserade regelverk undersökts samt analyserer genomförts utifrån produktivitet och effektivitet, miljö, säkerhet, trängsel samt inverkan på infrastrukturen. Framkomlighet för olika typer av fordon och fordonskombinationer har testas på relevanta transportstråk i centrala Stockholm. Studien har letts av TFK. Aktörer från fordonsindustri, transportnäring, påbyggare samt kommuner har deltagit i en referensgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2020

Diarienummer 2018-03988

Statistik för sidan