Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DEMOCREATE

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 467 534 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Syfte och mål

Kultur och kreativitet är avgörande för att möta framtidens utmaningar inom dynamiska, teknikdrivna miljöer då de främjar innovation, anpassningsförmåga, etiska överväganden, kundcentrerade lösningar och samarbete. Genom att stärka den kreativa sektorns kapacitet kommer DemoCreate kultivera, frigöra och förstärka transformativa krafter som kan vägleda hela samhället genom en omstrukturering av arbetsmarknaden. Målet är att skapa kreativt värde för framtidens arbetsmarknad.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har parallellt med att identifiera angles, impacts och mission även skapat en ny nationell plattform som utgår från den kulturella och kreativa sektorn och manifesterar kärnvärdena kreativitet, innovation och demokrati. Genom att utgå från DemoCreate partnerskap i kombination med målgrupper baserad på en quadrupel helix modell har vi skapat ett nationellt nätverk med cirka sextio aktörer som inte tidigare var formerat. Projektet har skapat nya strukturer för innovativa samarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektets grundläggande partnerskap representerar områdena konst, kultur, teknik-, affärs- och samhällsutveckling vilket utgör en väsentlig grund för projektgenomförandet. Varje projektpartner har engagerat sig genom att identifiera och samla aktörer, identifiera behov samt föreslå verksamhetsområden i samarbete med övriga parter i förstudien. Genomförandet har skett utifrån Vinnovas Designing Missions och definierar ett tydligt uppdrag som är i linje med samhällets utmaningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-03711

Statistik för sidan