Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Delprojekt 1 Digitala Stambanan

Diarienummer
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 3 323 176 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Digitala Stambanan är att förtydliga en för närvarande begränsad behovsbild av digitala värdekedjor, plattformar och digitala marknader; för att sedan sprida kunskap och demonstrationer bland beslutsfattare och företag, speciellt små och medelstora företag. Målet med förstudiedelen, Delprojekt 1 Digitala Stambanan, var att utveckla projektbeskrivningen och bygga projektkonsortiet för att slutligen lämna in en ansökan om genomförandedelen av projektet, vilket gjordes i oktober 2018.

Resultat och förväntade effekter

Genomförbarhetsstudien resulterade i ett brett konsortium och en nu beviljad projektansökan. Projektets implementation kommer att vara av en undersökande karaktär där viktiga delar i digitaliseringens utveckling kommer identifieras och utvecklas. Detta ska öka förståelsen för potentialen i industriell digitalisering. En digitalisering som skapar möjligheter för svensk industri att interagera med den internationella digitala marknaden.

Upplägg och genomförande

Genom att kartlägga och analysera två skilda värdekedjor inom tillverknings- resp. processindustrin erhölls viktiga insikter om företagens behov och upplägg för projektets fortsättning. Detta tillsammans med workshops och arbetsmöten med Produktion2030:s och PiiA:s ledning resulterade slutligen i en gemensam projektbeskrivning och ansökan till Vinnova.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05212

Statistik för sidan