Delprojekt 1 Digitala Stambanan

Diarienummer 2017-05212
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 3 950 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet

Syfte och mål

Projektet ska ta fram underlag för en omfattande satsning på digital infrastruktur och marknadsplattformar för svensk industri.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet är en konkretisering av aktiviteter som ska genomföras i det övergripande projektet samt forma konsortiet av deltagande företag och intressenter med deras respektive projektpartsgodkännande. En förväntad effekt är att svenska företag ska erhålla en väsentligt högre produktivitet (kundorderstyrd produktion, lot-size-one) och internationell konkurrenskraft. Digitala Stambanan ska möjliggöra svenska leverantörers uppkoppling mot den europeiska handelsplatsen (European Digital Single Market).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska undersöka och utveckla digitala system för informationsflöden i värdekedjor i tillverkningsindustrin respektive processindustrin. Projektet bygger på värdekedjor inom Produktion2030 och PiiA. I Produktion2030 prövas befintliga IT-system för långa komplex leverantörskedjor, motsvarande utvecklingsarbete sker i PiiA. Flera olika värdekedjor kommer att undersökas.

Externa länkar

Produktion2030 PiiA

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.