Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Delprojekt 1 Digitala Stambanan

Diarienummer
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 3 323 176 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet

Syfte och mål

Målet med Digitala Stambanan är att förtydliga en för närvarande begränsad behovsbild av digitala värdekedjor, plattformar och digitala marknader; för att sedan sprida kunskap och demonstrationer bland beslutsfattare och företag, speciellt små och medelstora företag. Målet med förstudiedelen, Delprojekt 1 Digitala Stambanan, var att utveckla projektbeskrivningen och bygga projektkonsortiet för att slutligen lämna in en ansökan om genomförandedelen av projektet, vilket gjordes i oktober 2018.

Resultat och förväntade effekter

Genomförbarhetsstudien resulterade i ett brett konsortium och en nu beviljad projektansökan. Projektets implementation kommer att vara av en undersökande karaktär där viktiga delar i digitaliseringens utveckling kommer identifieras och utvecklas. Detta ska öka förståelsen för potentialen i industriell digitalisering. En digitalisering som skapar möjligheter för svensk industri att interagera med den internationella digitala marknaden.

Upplägg och genomförande

Genom att kartlägga och analysera två skilda värdekedjor inom tillverknings- resp. processindustrin erhölls viktiga insikter om företagens behov och upplägg för projektets fortsättning. Detta tillsammans med workshops och arbetsmöten med Produktion2030:s och PiiA:s ledning resulterade slutligen i en gemensam projektbeskrivning och ansökan till Vinnova.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05212

Statistik för sidan