Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Delat väglagsdata för tillförlitlig busstrafik

Diarienummer
Koordinator VR Sverige AB
Bidrag från Vinnova 2 794 718 kronor
Projektets löptid september 2022 - september 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom ett uppkopplat transportsystem bidra till en tillförlitlig och attraktiv busstrafik tack vare tillgången till tillförlitlig, tillgänglig och framkomlig väginfrastruktur. Det övergripande syftet är att nå ett transporteffektivt och hållbart samhälle. Målet är att ta fram kunskapsunderlag för att nå en hållbar och attraktiv busstrafik genom ett uppkopplat transportsystem med hjälp av samhällets snabba digitaliserings transformation.

Förväntade effekter och resultat

Genom demonstration och utvärdering av de möjligheter som samhällets digitalisering skapar kommer projektet ge de kunskaper som behöves för att skapa förutsättningar för en snabbare omställning mot en hållbar kollektivtrafik genom ett vägtransportsystem som är resurseffektivt, robust, tillgängligt, tillförlitligt och jämställt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre arbetspaket (AP). AP1 kommer omfatta aktiviteter kopplat till planering, och koordinering samt uppföljning av projektet. AP2 kommer att omfatta etablering, uppföljning samt utvärdering av ingåendedelarna i det uppkopplade vägtransportsystemet som ska demonstreras. AP3 omfattar de analyser som krävs för att identifiera de förutsättningarna som krävs för implementering av projektets resultat hos de olika behovsägarna och aktörer som omfattas av värdekedjan för att uppkoppla vägtransportsystem för en hållbar kollektivtrafik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 mars 2023

Diarienummer 2022-02712

Statistik för sidan