Delad energi är dubbel energi

Diarienummer 2015-00295
Koordinator MALMÖ KOMMUN - MILJÖFÖRVALTNING - Bergsgatan
Bidrag från Vinnova 7 911 295 kronor
Projektets löptid maj 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (vår)

Syfte och mål

Genom industriell symbios skapas en effektivare energiförsörjning, restflöden utnyttjas som resurser och samverkan ger unika konkurrensfördelar. Energiförsörjningen har effektiviserats genom tillvaratagandet av spillvärmerestflöden från VA nätet. Inga materiella restflöden utnyttjas i nuläget men en kartläggning av flöden möjliggör framtida användning. Konkurrenskraften förstärks genom Symbiosfunktionen som är en drivande kraft i utvecklingen av den industriella symbiosen i Malmö.

Resultat och förväntade effekter

Uppsatta resultatmål har uppnåtts men utökad kartläggning och användning av resursflöden planeras i framtiden. Flera energieffektiviserande åtgärder och resurssamarbeten har genomförts eller planeras. Industriell symbios som ledord i hamnutvecklingen har förankrats genom ett antal workshops. Visionen profilerar hamnen som ett centrum för samverkan, hållbar industriell utveckling, innovation och grön konkurrenskraft med stadens förvaltningar och systemoperatörer som katalysatorer för symbiosen.

Upplägg och genomförande

Arbetet har till stor del genomförts i de olika arbetspaketen beskrivna i ansökan, men då innovation kräver multidisciplinärt samarbete har även horisontella aktiviteter har genomförts. Malmö stad har haft en koordinerande roll och ansvarig för respektive arbetspaket har rapporterat till Malmö stad.

Externa länkar

Projektets interna och externa webb-sida. Projektinternt material samt aktiviteter, nyheter & projektresultat Malmö stads hemsida med direktadress till samtliga projekt inom industriell och urban symbios som pågår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.