Deep learning för automatisering av bildanalys i kliniska läkemedelsstudier

Diarienummer
Koordinator ANTAROS MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 488 857 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - november 2020
Status Pågående
Utlysning AI - kompetens, kapacitet och förmåga
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

Behovet av mer känsliga och specifika biomarkörer för att stötta läkemedelsutvecklingbeslut är stort. Antaros hjälper läkemedelsutvecklare i klinisk fas, med hjälp av avancerad kvantitativ bildanalys baserade på t.ex. magnetisk resonans imaging (MRI), att förstå hur deras läkemedel fungerar. Antaros Medical vill genom Vinnovas anslag ”Starta er AI-resa” effektivisera och förbättra vissa bildanalysmoment för studier av fettlever - non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD/NASH). Slutmålet är en mer automatiserad bildanalys av MR-bilder på lever.

Förväntade effekter och resultat

Genom att genomföra projektet blir de redan etablerade bildanalysmetoderna mer effektiva och mindre operatörsberoende vilket leder till ännu högre precision. Något som är väldigt viktigt för biomarkörer som guidar läkemedelsutvecklingsbeslut. De vunna kunskaperna förväntas även kunna komma till nytta till flertalet framtida studier av njurar, hjärta samt hjärna.

Planerat upplägg och genomförande

Vi startar vår AI-resa med hjälp av expertis från Uppsala universitet för att träna upp ett faltningsnätverk (CNN) för NASH segmenteringar. Nätverket kommer att tränas med hjälp av ett stort antal befintliga bilder och segmenteringar. Nätverket förväntas ge ett resultat som endast i vissa fall behöver korrigeras vid efterföljande kvalitetsgranskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2020

Diarienummer 2019-03335

Statistik för sidan