DEDICATE

Diarienummer 2009-00260
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6000 M1.7
Bidrag från Vinnova 2 120 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI