Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Decoding Digital Transformation

Diarienummer
Koordinator EXPONENTIAL HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genom både teoretisk (litterär och kartläggande) samt praktisk efterforskning (sociala och strategiska fysiska möten) har projektet uppnått målen. Lärdomar och insikter från processen har kunnat omsättas och har fungerat som material för projektets teoretiska handbok. Vidare har en prototyp för utbildningsprogrammet satts upp och planeringen för samarbetet med universitet är långt framskriden i dagsläget.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet har resulterat i en omvärldskartläggning, fyra genomförda workshops, en intervjustudie, en databas med potentiella talare för utbildningsprogrammet samt potentiella kunder och en handbok. Detta kommer att mynna ut i en vidareutbildning som har som mål att bidra till den digitala utvecklingen av näringsliv och samhälle.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter och kronologiska ordning har fungerat väl. Det har under processen varit uppskattat med information och kunskap från alla externa parter. Projektets aktörskonstellation hade nyttiga kompletterande perspektiv vilket bidrog till ett framgångsrikt samarbete. Vi verifierade resultaten från omvärldskartläggning samt från våra workshops genom en intervjustudie och har direkt omsatt våra slutsatser i ett utbildningsprogram som kommer att understödja viktiga steg mot det digitala samhället.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05298

Statistik för sidan