Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

De storskaliga forskningsanläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri -Etapp 2 (Bir2Gain2)

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 075 407 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med BIR2gain (I och II) var att öka den svenska metallindustrins möjligheter att effektivt utnyttja storskaliga forskningsanläggningar för synkrotronljus (framförallt svenska MAX IV och svenska strålröret P21vid Petra III) och neutronbaserade tekniker (som ESS). Under Bir2gain I lades grunden för plattformen som i BIR2gainII har etablerats med nytt namn (Metalbeams), grafisk profil, hemsida, årliga seminarier och informationsmaterial. Ett nätverk har bildats, ett utkast på strategisk agenda för metallindustrins nyttjande av anläggningarna samt en övergripande plan för plattformens fortsatta verksamhet har tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Plattformen Metalbeams har etablerats och förutsättningarna för programmet att stärka det industriella nyttjandet av anläggningarna med lämpliga insatser har ökat i och med att plattformens kontaktyta mot de som "sitter på frågan" inom innovationsområdets organisationer växt. Projektet har bidragit till att lyfta användningen av storskaliga anläggningar inom programmen och även inom de medverkande företagen. Intresset för projektets seminarier har ökat under tiden sedan start och kunskapen om anläggningarna inom innovationsområdet har ökat.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var att lägga grunden för plattformen under BIR2gainI och, om intresse fanns, vidareutveckla den i BIR2gainII. BIR2gainII bestod i två delar: 1) Utveckling av plattformens beståndsdelar ("kontor", seminarier, webb, infomaterial) och 2) Färdplan. Projektet genomfördes av Jernkontoret, Lunds universitet och Swerim, i nära samverkan med framförallt ESS, KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Upplägget har varit framgångsrikt och har stimulerat samarbetet mellan de deltagande organisationerna samt stärkt nätverket. Arbetet med att samla metallindustrin i gemensamma prioriteringar och satsningar kopplade till storskaliga anläggningar fortgår efter avslutat projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2017

Diarienummer 2017-05251

Statistik för sidan