Datoriserad kognitiv träning med auditiv stimulering

Diarienummer
Koordinator Kognitiva Kompaniet på Surbrunnsgatan AB
Bidrag från Vinnova 47 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - februari 2011
Status Avslutat