Datoriserad kognitiv träning med auditiv stimulering

Diarienummer
Koordinator Kognitiva Kompaniet på Surbrunnsgatan AB
Bidrag från Vinnova 47 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01634

Statistik för sidan