Datoriserad kognitiv träning med auditiv stimulering

Reference number
Coordinator Kognitiva Kompaniet på Surbrunnsgatan AB
Funding from Vinnova SEK 47 000
Project duration October 2010 - February 2011
Status Completed