Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datadriven prediktering av farliga utsläpp av gaser för hållbara processindustrier

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet har nått sitt mål att inom området gasmätningar, utveckla och utvärderar sensortekniker och dataanalysmetoder som kan användas inom processindustrin för öka säkerheten och optimera processer. Projektets resultat har även nått sitt mål att stärka kunskapen om digitalisering av processindustrin. Det kommer på lång sikt att bidra till utvecklingen av en hållbar och resurseffektiv industri.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det rent tekniskt är möjligt att utveckla gassensorer med hög känslighet för detektion av luktande svavelgaser till en relativt låg kostnad. Projektet har även visat att ett AI-baserat multisensorsystem kan användas för att detektera gaser med hög precision. Systemet och modellerna har utvärderats mot svavelgaser, men med en annan sensoruppsättning finns förutsättningar att detektera andra gaser. Vägen från demostrator till full implementation är lång och kräver ett omfattande arbeta för att hantera processtekniska och säkerhetsmässiga aspekter.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i att antal arbetspaket, där sensorutveckling och sensorsystemutveckling har löpt parallellt. Inledningsvis stördes genomförandet av pandemin vilket medförde problem med planerade rekryteringar, laborativt arbete och tillgång till infrastruktur. Genom utbyte av en projektpart ändrades fokus i projektet mer mot mätning av svavelföreningar och mindre mot tillämpningar för bioraffinaderi. Tekniska och säkerhetsmässiga utmaningar i implementationen i produktionsprocessen medförde utmaningar som inte kalkylerats med i projektplanen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2023

Diarienummer 2020-04633

Statistik för sidan