Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datadriven prediktering av farliga utsläpp av gaser för hållbara processindustrier

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, hösten 2020

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att med artificiell intelligens utveckla metoder för att kunna förutspå utsläpp av farliga och besvärliga gaser på massabruk. Projektet ska resultera i ökad kunskap om användning av dataanalys inom processindustrin för effektivare verksamhet, genom effektivare underhåll och drift. Projektet syftar också till att utveckla en AI modell för förutsäga utsläpp av farliga och besvärande gaser. Modellen kan implementeras i utveckling av nya gassensorer och vid etablering av nya processindustrier.

Förväntade effekter och resultat

På längre sikt bidra till minskade utsläpp av farliga gaser, effektivare underhåll och ökad produktion vid massabruken och bioraffinaderier. Resultera i ökad kunskap om kvalitén och tillgängligheten i de datamängder som finns inom processindustrin vilket är avgörande för användning av dataanalys för optimering och effektivisering av processindustrin. Ge ökad kunskap om miljöpåverkan vid kommande etablering av bioraffinaderier. Bidrar till att Sveriges processindustris konkurrenskraft stärks och företagens position som hållbar förbättras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att analysera produktionsprocessen och de processdata som finns tillgängliga. En analys av produktionsprocessen inklusive identifiering av potentiella utsläpp genomförs som underlag för framtagande av modellen för prediktering av utsläppen. Arbetet genomförs av personer med djup processkunskap tillsammans med forskare inom maskininlärning och AI. Gassensors utvecklas för att kunna komplettera med data samt verifiera metoden. En plan för hur modellen kan utvecklas och användas för bioraffinaderier skapas och utvärderas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2023

Diarienummer 2020-04633

Statistik för sidan