Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datadriven nutrition för individanpassad prevention

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2023 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom precisionshälsa
Ansökningsomgång Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa och mat 2023

Viktiga resultat som projektet gav

Ett europeiskt konsortium bildades och en konkurrenskraftig ansökan skickades in för Horisont Europa 2-stegsutlysning "Personalised prevention of non-communicable diseases - addressing areas of unmet needs using multiple data sources". Vår ansökan syftar till att utveckla, integrera och testa individanpassade tillvägagångssätt för att optimera en hälsosam och hållbar livsstil för att ge effektiv långsiktig viktkontroll och minska risken för icke-smittsamma sjukdomar.

Långsiktiga effekter som förväntas

En ansökan med projekttiteln ”MAIntainWeight AI-personalised weight maintenance support for disease Prevention and health” har skickats in för Horisont Europa 2-stegs utlysning "Personalised prevention of non-communicable diseases - addressing areas of unmet needs using multiple data sources". Konsortitet består av 17 parter från 7 europeiska länder med Prof. Rikard Landberg, Chalmers Tekniska Högskola, som koordinator. Vi ansökte om 12M Euro och en projekttidd på 72 månader. Besked väntas 2023/2024 gällande att skriva en fullständig ansökan.

Upplägg och genomförande

Projektets koordinator och projektledare skrev ansökan utifrån konsortiets gemensamma insatser och respons. En workshop där alla parter kunde träffas fysiskt och digitalt anordnades i ett tidigt skede vilket bidrog till nya idéer och ett stärkt samarbete. Fler parter knöts till konsortiet för att bredda kompetensen och stärka konsortiet. Bidraget från Vinnova var avgörande för att kunna anställa en projektledare på deltid för ansökan steg 1 i denna 2-stegsansökan. Vi tog även hjälp av universitets Grants office med EU expertis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2023-00706

Statistik för sidan