Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa och mat 2023

Erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan i en internationell utlysning inom området hälsa eller inom matsystem och ser ett behov att stärka projektförslaget för att öka chanserna för finansiering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Finansiering kan sökas för att utveckla ett projekt inför en internationell ansökan. Aktiviteter som stärker projektets innehåll eller teamets sammansättning kan finansieras.

Vem kan söka?

Svensk akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och vårdgivare, idéburna organisationer eller små/medelstora företag (SMF), som planerar att delta i en internationell ansökan inom området hälsa eller inom matsystem.

Hur mycket kan ni söka?

I denna utlysning kan man söka 200 000 – 300 000 kronor för projekt som löper 2 till 12 månader.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Hälsa, Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 91

  Camilla Sjörs

  Hållbara matsystem

  +46 8 473 31 14

  Bianca Dochtorowicz

  Hälsa

  +46 8 473 30 94

  Therese Porsklint

  Administratör

  +46 8 473 30 28

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2022-03634

  Statistik för sidan