Dataanalys inom underhållsplanering (DAIMP)

Diarienummer 2015-06887
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 652 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2015-04024-en

Syfte och mål

Projektet DAIMP syftar till att öka produktivitet, robusthet och resurseffektivitet i produktionssystem genom datadriven underhållsplanering. Projektmålen är: överenskomna dataparametrar och alarmstrukturer för analyser och mätetal ökad dataanalys för underhåll genom prediktiv och normativ analys ökad användning av dynamisk datadriven kritikalitetsanalys ökad prioritering av underhållsaktiviteter

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av DAIMP är ökad konkurrenskraft och hållbarhet inom svensk tillverkningsindustri. Minskade störningar och ökad robusthet i kritisk utrustning kommer även underlätta implementeringen av digitalisering inom produktion. Förväntade resultat är: Data och informationsstrukturer för ökat internt och externt samarbete Algoritmer för prediktiv och normativ analys Datadriven kritikalitetsanalys för differentierad underhållsplanering

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat på fyra forskningsorienterade arbetspaket: 1.Dataspecifikationer 2.Prediktiv och normativ analys 3.Datadriven kritikalitetsanalys 4.Differentierad underhållsplanering Projektet kommer också arbeta med utvärderingscase och demonstratorer. En av dem fokuserar på behovet av datadriven underhållsplanering vid introduktion av nya bilmodeller och produktionslinor på Volvo Personvagnar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.