Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dataanalys inom underhållsplanering (DAIMP)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 404 464 kronor
Projektets löptid mars 2016 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-06887eng.pdf(pdf, 2602 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

DAIMP syftar till ökad produktivitet och reducerad miljöpåverkan i produktion, de huvudsakliga målen för FFI hållbar produktion. Detta har uppnåtts genom fyra arbetspaket (WP) som fokuserat på olika aspekter av beslutsfattande inom underhåll. WP1utvecklade ett kapabilitetsramverk; WP2 utvecklade beskrivande, diagnostiserande och predikterande algoritmer för flaskhalsanalys; WP3 utvecklade ett ramverk för datadriven kritikalitestklassning; WP4 utvecklade komponentklassificering för utformning av PMprogram; WP5 utvecklade industriella och akademiska demos.

Långsiktiga effekter som förväntas

DAIMP visade att underhåll kommer att ha en nyckelroll i att möjliggöra industriell digitalisering. Projektet har varit del i att sätta underhåll på den nationella forskningsagendan. Huvudsakliga leverabler: världsledande algoritmer för analys av MES-data; etablerat en tydlig länk mellan underhåll och produktivitetsökning och på så sätt minskat detaljfokusering och ökat systemtänk inom underhållsorganisationer; utvecklat arbetssätt för samarbete mellan leverantörer och användare för analys på komponentnivå.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i sex olika arbetspaket. Fem av dem arbetade med att genomföra forskningen och att demonstrera nyttan i industriell miljö och i en akademisk test-bädd. Det sjätte arbetspaketet ansvarade för projektledning och spridning av resultat. Arbetspaketen löpte parallellt och drevs av de akademiska parterna men med ett starkt industriellt engagemang i att generera data, bidra med expertkompetens i analysfasen samt att utvärdera resultaten nära de industriella demonstratorerna. Som del av WP6 hade DAIMP en internationell utvärdering med två besökande professorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-06887

Statistik för sidan