Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Data-raffinaderi för AI-utveckling inom medicinsk bilddiagnostik

Diarienummer
Koordinator RECOMIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att transformera och kommersialisera erfarenheter och resurser från ett forskningsnatverk för att främja utvecklingen av AI-baserade beslutsstod inom medicinsk bilddiagnostik. Centralt for denna utveckling ar tillgang till traningsdata av hog kvalitet. I projektet ingick följande fyra delmål: 1 Etablera nätverk av radiologiexperter och sjukhus för data insamling; 2 Utveckla kommersiell strategi; 3 Anpassa och validera prototyp; 4 Utreda legala aspekter

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har varit i kontakt med flera nya forskargrupper och företag och sett hur intresset och behoven av träningsdata med annoteringar ökar kraftigt. Flera forskargrupper har börjat använda vår plattform och vi har på det sättet fått möjlighet att skaffa erfarenhet inom nya medicinska bildområden. Parallellt med dessa marknadsundersökningar har vi fortsatt att utveckla vår plattform till att hantera fler användare. Vi har också tagit fram dokument som reglerar det legala kring vår plattform.

Upplägg och genomförande

Vi har undersökt marknaden och fått en bättre förståelse för de speciella förhållanden som finns inom detta område. Särskilt gäller det möjligheterna för kommersiella bolag att få tillgång till träningsdatabaser i form av diagnostiska bilder från patienter. Vi har också utarbetat dokument som klargör förhållanden kring ”Data processing”, ”Patient de-identification”, ”HIPAA & FDA compliance”, ”Data security” och ”User privacy policy”.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00364

Statistik för sidan