Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Data-driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT)

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REPI, Systems Development, Pre-Development ITS
Bidrag från Vinnova 6 150 533 kronor
Projektets löptid mars 2014 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2013-05624.pdf(pdf, 624 kB) (In English)

Syfte och mål

Inom projektet DOIT har data-drivna modeller för optimering av tunga vägbundna transporter utvecklats och ett användarfall rörande att matcha fordon, förare, och rutt så effektivt som möjlig till ett antal transportuppdrag har illustrerats i en demonstrator. Resultatet består dels av en data-driven bränslemodell byggd på skalbara algoritmer, en optimerings- och planeringsalgoritm, demonstrator för ovannämnda komponenter samt en översikt över ett antal tillämpningar inom transportsektorn.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utförts i enlighet med projektets mål och resulterat i : - Ökad kunskap om metodik inom Big data och maskininlärning. - Utveckling av data-drivna bränsle modeller för att användas till optimering av resursutnyttjande inom transportindustrin. - Webbaserad demonstrator byggd för att illustrera hur algoritmerna kan användas i olika användarfall - Publikationer gjorda av SICS/RISE kring innehållet i WP3 (Data analys) samt WP4 (Planering och optimering) T2017:06,T2017:07,T2018:01)

Upplägg och genomförande

Projektets mål har uppfyllts på genom att man 1) utvecklat algoritmer och metoder för optimering av transporter 2) utvecklat algoritmer för data-driven modellering av bränsleförbrukning 3) utvärderat ansatser för optimering av tid och kostnad 4) byggt en demonstrator. Resultat från projektet har publicerats i tekniska rapporter och ett manuskript som kommer att sändas till konferens. Projektet har representerats i Vinnova-konferenser och publika demonstrationer på SICS Open House.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05624

Statistik för sidan