Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Data-driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT)

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REPI, Systems Development, Pre-Development ITS
Bidrag från Vinnova 6 150 533 kronor
Projektets löptid mars 2014 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2013-05624.pdf(pdf, 624 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet DOIT har data-drivna modeller för optimering av tunga vägbundna transporter utvecklats och ett användarfall rörande att matcha fordon, förare, och rutt så effektivt som möjlig till ett antal transportuppdrag har illustrerats i en demonstrator. Resultatet består dels av en data-driven bränslemodell byggd på skalbara algoritmer, en optimerings- och planeringsalgoritm, demonstrator för ovannämnda komponenter samt en översikt över ett antal tillämpningar inom transportsektorn.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utförts i enlighet med projektets mål och resulterat i : - Ökad kunskap om metodik inom Big data och maskininlärning. - Utveckling av data-drivna bränsle modeller för att användas till optimering av resursutnyttjande inom transportindustrin. - Webbaserad demonstrator byggd för att illustrera hur algoritmerna kan användas i olika användarfall - Publikationer gjorda av SICS/RISE kring innehållet i WP3 (Data analys) samt WP4 (Planering och optimering) T2017:06,T2017:07,T2018:01)

Upplägg och genomförande

Projektets mål har uppfyllts på genom att man 1) utvecklat algoritmer och metoder för optimering av transporter 2) utvecklat algoritmer för data-driven modellering av bränsleförbrukning 3) utvärderat ansatser för optimering av tid och kostnad 4) byggt en demonstrator. Resultat från projektet har publicerats i tekniska rapporter och ett manuskript som kommer att sändas till konferens. Projektet har representerats i Vinnova-konferenser och publika demonstrationer på SICS Open House.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05624

Statistik för sidan