DARE etapp 3 LTU

Diarienummer 2013-03860
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 9 876 488 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har uppfyllts på ett bra sätt. Det uppbyggda innovationssystemet vid universitetet har fått högt betyg av VINNOVA och det är fler innovationer som går vidare till inkubation eller licensiering idag än tidigare. Intresset för entreprenörskap och innovationer har ökat och metoder och verktyg har utvecklats för att lära ut entreprenöriella förmågor till individer.

Resultat och förväntade effekter

Bestående resultat; nya kurser, verksamheter och program, utvecklade fysiska produkter och platser samt digitala resultat som finns kvar. Det har utvecklats metoder och processer som höjer kvaliteten. Rutiner och strategier infördes för att säkerställa att projektets resultat. Projektet har också gett nya möjligheter till regional, nationell och internationell samverkan, något som haft stor betydelse för måluppfyllnaden i detta projekt såväl som universitetets, regionens och landets strategier för ett välfungerande innovationssystem och en mer entreprenöriell kultur.

Upplägg och genomförande

Projektet har delats upp i 12 aktiviteter som alla har haft kopplingar till huvudmålen för projektet. Respektive aktivittesledare har rapporterat till projektledaren som i sin tur rapporterat till styrgruppen. Styrgruppen bestod av 5 ledamöter inkl ordförande. Styrgruppsmöten anordnades ca 3-4 ggr/år. Detta arbetssätt har fungerat väl med en transparent process som tydligt visade progressen i de olika aktiviteterna. Tack vare detta kunde man under projektets sista år omfördela medel för att öka måluppfyllnaden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.