D-Rail: Teknisk/vetenskaplig koordination

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att höja kvaliteten och utväxlingen för den svenska järnvägssektorn inom det europeiska forskningsprojektet D-RAIL. Detta skedde genom att delfinansiera Anders Ekbergs medverkan som teknisk/vetenskaplig koordinator. Specifika mål var - Kvalitetssäkra rapporter från D-RAIL: Genomfört genom detaljgranskning av projektets samtliga rapporter - Sammanställ viktigast resultat: Har sammanställts i en kort broschyr på svenska - Resultatspridning till järnvägssektorn: Genomfört bl.a. genom D-RAILs slutseminarium i Stockholm

Resultat och förväntade effekter

D-RAIL har kunnat visa på att målet att minska mängden urspårningar av godståg i Europa med 8-12%, samt att minska relaterade kostnader med 10-20% kan uppnås. Inom Sverige har detaljkunskap spritts om mest effektiva metoder för urspårningsprevention. Vi har även kunnat driva svenska intressen hårdare, t.ex. vikten om standardiserad RFID-märkning av vagnar. Slutligen har vi kunnat ge en sammanställning av viktigaste resultat på svenska vilket (trots att i stort sett samtliga aktörer läser engelska) är en viktig grundsten i framtida implementering.

Upplägg och genomförande

I grundutförandet genomfördes arbetet som traditionell teknisk/vetenskaplig samordning av ett EU-projekt. Normalt är finansieringen för detta i stort sett obefintlig vilket inskränker arbetet till att koordinatorn kollar att ´nyckelord´ som finns i projektets arbetsbeskrivning återkommer i rapporterna. I och med finansieringen från VINNOVA kunde jag däremot detaljgranska rapporterna. Detta ledde till att jag kunde lyfta tekniska nivån (ett flertal rapporter skickades tillbaks för kompletteringar), samt plocka ut viktigaste resultat med fokus på svensk implementering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02383

Statistik för sidan