Cybersecurity utbildning för utvecklare inom fordonsindustrin

Diarienummer 2018-00498
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB, Electromobility
Bidrag från Vinnova 1 068 011 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka förståelsen för cybersäkerhet inom fordonsindustrin. Vi riktar oss till nuvarande och blivande utvecklare av fordonsmjukvara för att öka kunskap om hur svagheter relaterade till cybersäkerhet kan hittas och introduktionen av dem kan undvikas. En utbildning bestående av både teoretiska och praktiska moment kommer att tas fram. Deltagarna kommer att arbeta med verklighetstrogna system och relevanta cybersäkerhetsproblem.

Förväntade effekter och resultat

Deltagarna förväntas efter fullföljd utbildning kunna ta fram fordonsmjukvara med färre introducerade säkerhetsluckor. Detta skulle bidra till sänkta kostnader för kvalitetssäkring, och leda till utformning av framtida fordon som på ett bättre sätt skyddar människor och deras personliga integritet.

Planerat upplägg och genomförande

Den framtagna kursen kommer att erbjudas till två grupper - utvecklare som idag arbetar med mjukvara i fordon, samt sistaårsstudenter på relevanta civilingenjörsprogram. Kursen består av två delar där teori varvas med praktiska övningar. Den första delen av kursen ger ökad förståelse för svagheter i fordonsmjukvaran som kan göra det möjligt att hacka fordonen. Kursens andra halva del handlar om hur introduktionen av dessa svagheter kan undvikas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.