Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cybersecurity utbildning för utvecklare inom fordonsindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB, Electromobility
Bidrag från Vinnova 1 068 011 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Pågående

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att skapa seminarier som skulle, genom teoretiska och praktiska moment, ge utvecklare av fordonsmjukvara ökad insikt i cybersäkerhet och de vanligast förekommande svagheter i fordonsmjukvara. Deltagarna i seminarierna, skulle även få lära sig hur man ser till att undvika dessa svagheter och därmed gör fordonen säkrare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tre seminarier genomfördes med totalt 56 deltagare. Två av seminarierna riktades till utvecklare och testare i fordonsindustrin, samt säkerhetsexperter i andra industrier. Ett seminarium riktade sig till sistaårsstudenter på relevanta utbildningsprogram. Alla seminarierna inleddes med en teoretisk session, följt av en demonstration och en lab där deltagarna tävlade med varandra i att lösa utmaningar. För labben användes hård- och mjukvara utvecklad för att efterlikna del av ett generellt fordon.

Upplägg och genomförande

Seminariedeltagarna fick genomgå tre tester för att fastställa deras kunskaper innan seminarierna, och följa hur dessa kunskaper ändrades direkt efter seminarierna och en månad senare. Vi har observerat en ökad medvetenhet kring cybersäkerhet i fordon, samt ett ökat förtroende på den egna förmågan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00498

Statistik för sidan