CyanoControl

Diarienummer 2018-00415
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa ett "åtgärdspaket" för sjöar och vattendrag som drabbas av återkommande algblomningar. Paketet utgörs av utvalda lösningar för att bevaka och strategiskt kunna behandla blomningarna för hämning av tillväxt och toxinproduktion. Åtgärdspaketet är tänkt att utgöra ett robust försvar för att hålla sjöar och vattendrag friska. De tekniker som kommer sammanlänkas är ett realtidsövervakningssystem, sensorer för bevakning av toxinhalter, ultraljudsteknik för att avlägsna cyanobakterier och två metoder för nerbrytning/eliminering av toxiner.

Förväntade effekter och resultat

Genom att permanent applicera paketet på sjöar, vattendrag och delvis på kuster, kan cyanobakteriella blomningar och toxinproduktion hämmas. På så sätt kan vattenkvalitén på sjöar förbättras och då bl.a. även dricksvattenkvalitén, befolkningens hälsa, förutsättningarna för blomstrande turism och fiskeri. Paketet kommer även kunna appliceras globalt och kan förbättra vattenkvalitén i kritiska dricksvattentäkter. Därmed kan vattenåtkomst säkras, speciellt på platser i världen som redan har problem med vattenbrist.

Planerat upplägg och genomförande

Individuella och gemensamma möten är planerade med behovsägare och teknikleverantörer för att kartlägga aktuella behov och hur lösningarna kan möta dagens utmaningar. Tillsammans med teknikleverantörerna kommer en plan och design på testsites att tas fram. Platser för testsites kommer också att utses. Nya projektpartners är tänkta att involveras till projektet både från Sverige och andra EU länder, där deras arbetssätt och behov gällande cyanobakteriella blomningar också kommer att kartläggas. Utifrån dessa möten kommer det finnas underlag till slutrapport och ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.