Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CyanoControl

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att ta fram åtgärder för sjöar och vattendrag som drabbas av återkommande blomningar av cyanobakterier för att mäta förekomst av toxiner från blomningarna och för att hitta sätt att minska problem med blomningar och förekomst av cyanotoxiner. Fyra olika delar har undersökts, nämligen ett varningssystem i realtid för riskbedömningar och prognostisering av blomningar, sensorer för realtidsmätningar av toxinhalter i vatten, användning av ultraljud för att avlägsna cyanobakterier från vatten och reningsmetoder för nerbrytning/eliminering av cyanotoxiner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat av UDI steg 1 har varit att behovsägare och teknikleverantörer samverkat om hur problem med cyanobakterier och förekomst av toxiner kan lösas. Parterna har lärt känna varandras konkreta problem bättre och ökat förståelsen om hur problemen kan avhjälpas. Ett första utkast till en ansökan till UDI steg 2 har tagits fram inklusive projektplan och budget. Förväntade effekter av detta projekt är att en UDI steg 2-ansökan kan skickas in till Vinnova och att parterna kan fortsätta samverka för att lindra eller ibland lösa problem med cyanobakteriella blomningar.

Upplägg och genomförande

Cyanocontrol har genomförts som en UDI steg 1-studie med regelbundna projektmöten, djupintervjuer med behovsägare, litteraturstudier av vetenskaplig och teknisk litteratur och iterativt arbete med en UDI steg 2-ansökan inklusive budget och projektplan med syfte att lindra och lösa problem med cyanobakteriella blomningar. Scouting av utländsk expertis har medfört att teknikerfarenheter av övervakning och nedbrytning av cyanobakteriella blomningar i Singapore och Nederländerna kunnat inkluderas i projektplaneringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00415

Statistik för sidan