CultureBee for Internet of Things

Diarienummer 2011-03324
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 127 500 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet siktar på en världsledande lösning för Internet of Things (prylars internet) med följande syften; (1) identifiera nytt tillämpningsområde för vår tidigare utvecklade CultureBee-plattformen förutom kulturbyggnader, (2) utveckla nya funktioner in i CultureBee-plattformen mot prylars internet, (3) förbereda marknadsintroduktion av CultureBee, globalt. Projektet ska resultera i ett avknoppningsföretag med flera nischade produkter för prylars internet. Med vår lyckade etablering av Wiotech AB i Norrköping, har projekts mål uppfyllts i stort sett.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats att identifiera nytt tillämpningsområde, t.ex. applikationer inom sjukhus- och labbmiljö. Vi har lyckats att utveckla nya funktioner in i CultureBee-plattformen och nya versioner av apparater enligt kunders behov. Vi har lyckats att etablera ett avknoppningsföretag WIOTECH AB (www.wiotech.se) och anställt en extern VD på bolaget. Därför har projekts mål uppfyllts i stort sett. Fortsättningen av detta projekt till nästa steg har nu överförts från Linköpings universitet till WIOTECH AB med ett nytt registreringsnummer på Vinnova.

Upplägg och genomförande

(1) Marknadsundersökning som resulterade i en avsiktsförklaring för produktinköp från en potential kund i mitten av 2012. (2) Registrering av avknoppningsföretaget WIOTECH AB på Bolagsverket i augusti 2012. (3) I oktober 2012 blev WIOTECH beviljat 300.000kr av Vinnova för ett VinnNu-projekt. Dessutom fick WIOTECH ytterligare 400.000kr från Vinnova för ett VinnNu steg 2 projekt i juli 2013. (4) Samtliga utvecklade prototyperna har EMC-testats och godkänts av SP i Borås i september 2012. (5) WIOTECH har lyckats att leverera 100 st. apparater till första kunden i november 2012.

Externa länkar

Bolagshemsidan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.