Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cuboid

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 295 533 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet var tänkt att leda till kommersialisering av det lyckade resultatet en förpackning av ett translucent fiberbaserat biomaterial för livsmedel. Av de planerade 13 materialkombinationerna kunde tre testas på grund av ändrade finansiella förutsättningar. Utfallet av dessa tre kombinationer var inte det projektet hoppades uppnå, ingen transparens/translucens uppnåddes. Framtagna materialkombinationer är dock intressanta och kommer att kunna nyttjas i andra sammanhang och i framtida projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet planerade att ta fram en förpackningsdemonstrator, baserad på tester av fyra familjer av biobaserade materialkombinationer och industriell verifiering, genom användning av en befintlig 3D-form. Ökad kunskap om biobaserade material underlättar övergången till en biobaserad ekonomi för involverade företag. Hypotesen prövade konstellationen med maskintillverkare, leverantör av hållbara livsmedelsförpackningar och forskningsinstitut som bidrar med utveckling av innovativa biobaserade material. Möjlighet att testa uppskalning till produktion.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett högriskprojekt inom Bioinnovations hypotesprövningsprogram för att fånga upp nya visionära idéer med stor potential; Att erbjuda transparenta cellulosabaserade förpackningar skulle vara banbrytande för övergången till en biobaserad ekonomi. Genom att arbeta med 3D-formning av nya biobaserade materialkombinationer för att göra en förpackningsdemonstrator var det tänkt att projektet skulle öppna nya möjligheter, även i andra marknader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03096

Statistik för sidan