Cuboid

Diarienummer 2017-03096
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Pröva din hypotes inom bioekonomi

Syfte och mål

Att erbjuda transparenta cellulosabaserade förpackningar skulle vara banbrytande för övergången till en biobaserad ekonomi. Detta projekt är ett hypotesprövningsprojekt; kan rätt kombination av biobaserade material i Celwise nya 3D formningsprocess ge nya translucenta/transparenta förpackningar som lyfter fram OAKs förmåga att erbjuda nya och innovativa förpackningslösningar? Projektet drivs av 2 behovsägare i nära samarbete med ett forskningsinstitut.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ta fram en förpackningsdemonstrator, baserad på tester av fyra familjer av biobaserade materialkombinationer och industriell verifiering. En befintlig form kommer att användas. Ett lyckat projekt bidrar till övergången till en biobaserad ekonomi genom att erbjuda alternativ till oljebaserade plaster som orsakar många problem, speciellt i olika typer av förpackningar. Genom att arbeta med 3D-formning av nya biobaserade material/materialkombinationer för att göra en förpackningsdemonstrator öppnar projektet nya möjligheter, även i andra marknader.

Planerat upplägg och genomförande

Materialval, 3D-formning, mätningar och karakterisering samt hur de nya förpackningarna upplevs kommer att vara i fokus för Celwise, en teknikleverantör, RISE Bioeconomy, en materialinnovatör, Seved Invests OAK, ett affärsprojekt för ett start-up företag som erbjuder hållbara förpackningar gjorda av biobaserade material. En gemensam kommunikationsplan kommer att initieras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.