CTS strategisk färdplan 2025

Diarienummer 2017-03410
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en strategisk färdplan från nu och till 2025 med utblickar längre framåt. Denna färdplan ska också beakta CTS koppling till andra forskningsprogram de nationella (FFI, Drive Sweden etc), de europeiska (exempelvis synkroniseras med ERTRACs road map för Safety och Connected&Automated Driving) samt globala initiativ och aktiviteter som parterna finner relevanta. Det ingår dock ingen ny omvärldsanalys i projektet.

Förväntade effekter och resultat

-Strategisk färdplan som speglar parternas behov av CTS -Färdplanen förankrad och fastställd -Färdplanen kan utgöra grund för utlysningar -Färdplanen gör CTS roll begriplig och skapar respekt. -Den stimulerar till utbyte av studenter och forskare främst mellan Chalmers och Tongji och Tsinghua -Nya parter kan förstå sitt bidrag och roll i CTS..

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innebär att projektledaren samt CTS föreståndare och ledningsgrupp utformar ett basmaterial som ska användas i 3 4 workshops. Dessa workshops genomförs med befintliga parter och inbjudna intressanta potentiella parter. Workshoparna, som genomförs både i Sverige och Kina, orienteras runt olika partner-kategoriers behov (akademi, företag, institut, samhället)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.