CTS strategisk färdplan 2025

Diarienummer 2017-03410
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 213 194 kronor
Projektets löptid juli 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet var att stärka CTS och Svensk-Kinesik forskning och kunskapsutbyte för trafiksäkerhetsforskning genom att upprätta en strategisk färdplan mot 2025. Det finns en draft version. Slutgiltlig version efter intern peer-review. Stärka CTS konsortiet genom att attrahera nya partners. VTI har anslutit sig till ´CTS som svensk myndighet och transportforskningsinstitut. Geely Automotive Research Institute har beslutat sig att gå med i CTS som kinesisk industriell part.

Resultat och förväntade effekter

Ett konkret mål med projektet var att stärka projektportföljen. Tack vare den strategiska inriktningen kunde parterna gemensamt arbeta fram sex projektansökningar som skickas in till den gemensamma ytlysningen Vinnova-MOST.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet har varit att genomföra ett antal workshops i Sverige och Kina. Dessa genomfördes under hösten på SAFER i Göteborg och i samband med CTS styrelsemöte i Shanghai. Detta även i samband av en Vision Zero session ordnad av CTS på den årliga SAE-Kina konferensen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.