CTS Implementation Strategic Roadmap 2025

Diarienummer 2018-02680
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Särskilda insatser 2018 - 2019

Syfte och mål

Projektet avser fortsätta arbetet med att utveckla och även implementera den strategiska färdplan för CTS mot 2025 som utvecklats i det tidigare projektet. Det svensk-kinesiska forskningscenter för trafiksäkerhet etablerades 2012 och fast 2 initierades 2015. Projektet följer det ramavtal som tecknats mellan parterna i CTS.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser stötta implementationen av färdplanen i att förbereda forskningsprojekt, främst mot bilaterala Vinnova-MoST utlysningar, och stötta det strategiska arbetet inför dessa projekt. Projektet kommer även att arbeta för att utveckla CTS och partnerskap, samt nya parter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser fortsätta arbetet med att ordna ett antal workshops i Sverige och Kina med deltagare från CTS styrelse, styrgrupp och vetenskapliga grupp och andra inbjudna vid behov. Dessa workshops anordnas i huvudsak i samband med de styrelsemöten som hålls inom CTS två gånger per år, ett i Sverige och ett i Kina.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.