CTS Implementation Strategic Roadmap 2025

Diarienummer 2018-02680
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Beslutat