Crowdfundingpilot

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

.SE/Internetfonden och Vinnova har provat en ny metod för att tilldela medel till internetrelaterade projekt. Mål: 1) Koncept skapat och genomförbart på minst en plattform. 2) Genomfört Pilotprojekt och utlysning, utvalda och finansierade projekt. 3) Dokumenterat och analyserat resultat. Samtliga projektmål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekten av projektet, förutom de uppnådda projektmålen, var att konceptet skulle bidra till en ökad ansökningsgrad på befintliga Crowdfunding plattformar. Resultatet blev en lägre ansökningsgrad än förväntat. I ljuset av detta startades ett forskningsprojekt tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm för att söka utreda varför. ICT-projekten väljer oftast inte Crowdfunding som finansieringsmetod. Rapporten gav goda indikationer på hur entreprenörer förhåller sig till fenomenet Crowdfunding. Rapporten finns tillgängligt för allmänheten.

Upplägg och genomförande

Konceptutvecklingen genomfördes på utsatt tid och ett antal workshops hölls för att säkerställa att samtliga intressenter runt crowdfunding fick ge feedback om konceptet. Två plattformar engagerades från start, FundedByME och YoungHive. Utveckling genomfördes på båda plattformarna för att möta de tekniska krav som projektet ställde. Mottagandet var genomgående positivt när projektet lanserades. Genomförandet var välplanerat och fungerade utan incidenter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.