Crosslayer and multinode, travel-extension

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 36 050 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2012
Status Avslutat