Crosslayer and multinode, travel-extension

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 36 050 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03840

Statistik för sidan