Crosslayer and multinode, travel-extension

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 36 050
Project duration November 2011 - June 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2011-03840

Page statistics