Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CROSS - Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar

Diarienummer
Koordinator Region Örebro Län - Regional utveckling
Bidrag från Vinnova 4 160 384 kronor
Projektets löptid september 2020 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet CROSS är att kommun, närsjukvård och civilsamhälle ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt tillsammans för att förbättra människors livsvillkor. Målet att skapa lokala samverkansrelationer och en generaliserbar modell/ramverk för samverkan kring samhällsutmaningar har nåtts. Det långsiktiga målet är att genom samtal och relationer, skapa kollektiva processer som kan leda till utveckling av nya tjänster, samarbeten eller metoder sociala innovationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Lokala samverkansstrukturer/relationer finns idag överallt men i olika omfattning. En modell/ramverk för samverkan kring specifikt samhällsutmaningar är framtagen för spridning och testning. Förväntade effekter av arbetssättet är nya tjänster, samarbeten eller metoder sociala innovationer som leder till att människors livsvillkor förbättras.

Upplägg och genomförande

En processplan togs fram för att säkerställa projektets och delprojektens utveckling. Processplanen byggde på MUCF:s ”Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället” och gav ledning samt synliggjorde gap och brister lokalt och gav en kontinuerlig riktning framåt. Dialogträffar mellan delprojekten genomfördes månadsvis. Stormöten för en bredare målgrupp hölls vid två tillfällen. Processplanen har varit ett viktigt stöd för genomförandet. Projektgranskning genomfördes vid två tillfällen för att säkerställa projektets riktning och framsteg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 juni 2023

Diarienummer 2020-01878

Statistik för sidan