Creative Hub

Diarienummer
Koordinator NEEDSDRIVE AB
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet för projektet är en coachande tjänst för unga som ger dem en gruppdynamisk styrkeprofil och ger företag möjlighet att använda ungas kreativa förmåga. Målet för piloten var att pröva konceptet och utveckla process och testverktyg och de har fått en tydlig utformning men ytterligare utveckling behövs för att etablera tjänsten mot företag och organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Utvärdering från deltagare och företag ger ett mycket positivt utfall. Deltagare är mycket nöjda, en unik profil skapas, rekryterings- och personalansvariga på företag menar att videoprofilen kompletterar dagens rekryteringsverktyg och det finns stor potential att utveckla tjänsten mot företag ytterligare. Nu är förväntningarna att utveckla tjänsten för fler och på fler platser i Sverige. Ett närmare samarbete med universitet och högskolor samt med arbetsförmedling ger en möjlighet till dynamiska grupper av unga som tar sig an nya utmaningar.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att använda Design Thinking och låta deltagarna vara med i utveckling av metod, process och utformning av videoprofil. Det har varit uppskattat och mycket framgångsrikt då ungas kreativa förmåga använts för att utveckla Creative Hub samtidigt som de löst en utmaning och format sin egen styrkeprofil. Sättet att arbeta ger en innovativ kraft åt projektet som kommer att användas i fortsättningen för att förfina och utveckla nya verktyg och tjänster.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04614

Statistik för sidan