Creative Hub

Reference number
Coordinator NEEDSDRIVE AB
Funding from Vinnova SEK 390 000
Project duration January 2013 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet för projektet är en coachande tjänst för unga som ger dem en gruppdynamisk styrkeprofil och ger företag möjlighet att använda ungas kreativa förmåga. Målet för piloten var att pröva konceptet och utveckla process och testverktyg och de har fått en tydlig utformning men ytterligare utveckling behövs för att etablera tjänsten mot företag och organisationer.

Results and expected effects

Utvärdering från deltagare och företag ger ett mycket positivt utfall. Deltagare är mycket nöjda, en unik profil skapas, rekryterings- och personalansvariga på företag menar att videoprofilen kompletterar dagens rekryteringsverktyg och det finns stor potential att utveckla tjänsten mot företag ytterligare. Nu är förväntningarna att utveckla tjänsten för fler och på fler platser i Sverige. Ett närmare samarbete med universitet och högskolor samt med arbetsförmedling ger en möjlighet till dynamiska grupper av unga som tar sig an nya utmaningar.

Approach and implementation

Upplägget var att använda Design Thinking och låta deltagarna vara med i utveckling av metod, process och utformning av videoprofil. Det har varit uppskattat och mycket framgångsrikt då ungas kreativa förmåga använts för att utveckla Creative Hub samtidigt som de löst en utmaning och format sin egen styrkeprofil. Sättet att arbeta ger en innovativ kraft åt projektet som kommer att användas i fortsättningen för att förfina och utveckla nya verktyg och tjänster.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.