Creative Hub - Rekryteringsverktyg

Diarienummer 2013-05289
Koordinator NEEDSDRIVE AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Creative Hub är att komplettera dagens processer för att leda unga in på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning i att matcha unga med endast betyg, erfarenheter och referenser samt eventuell intervju. När människor tar en utmaning och i grupp följer en kreativ process, så ger det många möjligheter till att identifiera varje individs förmågor och styrkor. Processen har fått en tydlig design och nu behöver affärsmodellen utvecklas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit en innovativ tjänst som kan användas inte bara på unga utan alla som behöver matchas till ett team. Process och profil utvecklas för närvarande vidare med både aktörer på marknaden och med en följeforskning som syftar till att validera tjänsten. Förhoppningen är att tjänsten kan skalas upp och integreras i många förmedlares aktörers verksamhet och dessutom bli en tjänst som rekrytering- och HR värdesätter. Följden blir en bättre matchning till team och arbetsgrupper.

Upplägg och genomförande

Creative Hub kopplades i början till Arbetsförmedlingens jobbcoacher med rekrytering och uppföljning på individuell nivå. Avtalet för jobbcoacher drogs in begränsade möjligheten att få dynamiska team med stor variation. Processen ska vara fri från arbetsmarknadsåtgärder och istället bygga på exempel av framgång och rikta sig till både studerande och arbetssökande. Processen kan med fördel komplettera Drivhusets verktyg, inkubatorers och Science Parks erbjudande samt vara en del av en rekryteringsprocesser.

Externa länkar

Webbsidan används för att rekrytera deltagare till Creative Hub

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.