Create ITEA2

Diarienummer 2012-00187
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 81210
Bidrag från Vinnova 1 719 360 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA cofunding Cluster 2012-2013