COSMOS

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 5 940 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00806

Statistik för sidan