COSMOS

Reference number 2010-01420
Coordinator Karolinska institutet - Institutet för miljömedicin
Funding from Vinnova SEK 970 000
Project duration January 2010 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att fastställa om mobiltelefonanvändning är förenad med hälsorisker. Det finns ingen biologiskt grundad hypotes rörande hälsorisker kopplade till den typ av elektromagnetiska fält som förekommer vid mobiltelefoni. Däremot är det fråga om en ny teknik som snabbt spridit sig till en mycket stor andel av befolkningen. Om någon aspekt av mobiltelefoni eller radiofrekventa elektromagnetiska fält, som skulle kunna innebära att det finns hälsorisker, är ofullständigt förstådd eller förbisedd så är detta av största betydelse.

Results and expected effects

Detta anslag kommer att resultera i att en databas som ska användas för denna undersökning kan etableras och säkerställas. Primärdata har insamlats redan, men omfattande redigeringsarbete återstår. En förberedelse för en första uppföljning av deltagarna i studien ska göras och kommer att resultera i en enkät färdig för användning.

Approach and implementation

Avsikten med COSMOS är att i ett långsiktigt internationellt samarbete genomföra en prospektiv kohortstudie som minimerar de problem som finns i hittills genomförd forskning. Vi studerar fler tumörer i hjärnan och skallen, neurodegenerativa sjukdomar samt kognitiva besvär och symtom inklusive sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Avsikten är att i det internationella samarbetet kunna införliva cirka 250 000 undersökningspersoner och att dessa ska följas under upp till 25år.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.