Construction Factory Concept

Diarienummer 2018-00671
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2017-04657-en