Construction Factory Concept

Diarienummer 2018-00671
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur