Conpetence Betatester 2-4

Diarienummer 2018-01211
Koordinator Conpetence EK. FÖR.
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Målet och syftet med Conpetence är att bygga en digital plattform där yrkesutövare runtom i världen kan nå experter, specialister och yrkeskunniga inom alla yrkesområden via videosamtal och på så vis demokratisera professionell kompetens och expertis. Detta genom att bygga en digital plattform tillsammans med målgruppen i syfte att systematiskt optimera den digitala plattformens utveckling och användning.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat efter projektet är att ha bekräftat och validerat plattformens värde och byggt en digital plattform som kan användas av yrkesutövare runtom i världen för kollegialt stöd, rådgivning och konsultation.

Planerat upplägg och genomförande

Conpetence Betatester 2-4 kommer att börja med att utveckla betaversioner som ska testas på målgruppen. Sammanlagt kommer 3 beta-tester genomföras där målgruppen som består av yrkesutövare inom odontologi, medicin, ekonomi, IT och juridik ger feedback för varje genomfört beta-test. Denna feedback utvärderas och inkorporeras inför varje betaversion i syfte att bygga en digital plattform som ger värde för målgruppen. Därtill kommer möjligheter och förutsättningar för expansion utredas och en plan upprättas.

Externa länkar

www.conpetence.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.