Connected Neighborhood

Diarienummer 2012-03866
Koordinator SPIRA KOMMUNIKATION AB
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar har varit att testa intresset för, och behovet av, en webbaserad och mobil plattform som på ett nytt sätt gör det möjligt för människor att engagera sig i sin stads utveckling. Tanken är tillhandahålla ungdomar, invånare, lokala företagare, civilsamhälleorganisationer och kommuner en kraftig och enkel plattform för att sluta sig samman och få bra saker att hända. Detta har uppnåtts genom framtagningen av plattformen ChangeMakers.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är den tekniska plattform som nu är färdigutvecklad och redo för lansering. Vidare de deltagande ungdomarna levererat som de skulle, alltså idéer som blir content i tidig fas i den tekniska plattformen. Att vi redan under utvecklingsarbetet lyckats sälja n plattformen till två kunder visar på att det finns en bra framtid för projektet och plattformen.

Upplägg och genomförande

Projektet följde i princip utsatta mål och aktivitetsplan. Det som tidigt ändrade uppläggets gång var nyrekrytering av en projektledare som kom att ha plattformsutvecklingen som fokus för sitt arbete. Hon ledde i sin tur ungdomarnas insatser gällande marknadsundersökning, rekrytering av idéer till plattformen mm. Den tekniska utvecklingen drog ut på tiden och levererades två månader senare än beräknad, men vi var förberedda på det, med koppling till tidigare erfarenhet av webbutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.