Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Computer vision for security

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - FOI Linköping
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande mål har varit utveckling av karriärmöjligheterna för projektledaren genom vidare forskarmeritering i universitetsmiljö. Projektledaren har kvalificerat sig akademiskt mot docentkompetens och utvecklat sin ledarskapsförmåga och sina ledaregenskaper. Projektledaren har även stärkt sina industriella meriter. Projektet har utvidgat projektledarens internationella nätverk inom akademi och det nationella nätverket inom akademi, industri och på andra myndigheter. Projektet har även utvecklat samarbetet mellan FOI och Linköpings universitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har framgångsrikt utvecklat projektledarens akademiska och industriella meriter, nätverk och kvalifikationer så att hon har kunnat ta nya roller som projektledare, biträdande projektledare och arbetspaketledare. Kvalifikationerna och nätverket som projektledaren fått genom meriteringen har lett till nya samarbeten, bland annat ett nytt internationellt samarbete med Kanada inom AI för datorseende.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har arbetat deltid som gästforskare på LiU. Projektledarens övriga arbete vid FOI har också delvis kunnat inriktas så att meritering ska underlättas. Under projektet har forskningen resulterat i publikationer av flera vetenskapliga artiklar. Projektledaren har deltagit på nationella och internationella konferenser för sin kompetensutveckling. Projektledaren har tränats i forskarhandledning och gått kurser i ledarskap, projektledning och presentationsteknik. Projektledaren har varit aktiv inom flera nationella och internationella samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2011-03481

Statistik för sidan