CompMethGlass-II

Diarienummer 2017-03049
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 522 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2016-05454-en

Syfte och mål

Dagens metoder för simulering av laminerat glas i krocksituationer är mycket rudimentära och uppfyller inte kraven på beräkningsnoggrannhet. Ett projekt, delvis finansierat av Vinnova, med målsättningen att ta fram nya beräkningsmodeller för laminerat glas avslutades i november 2016. Två olösta problemområden från detta projekt ska behandlas i det nya projektet. Målsättningen är att: 1) Ta fram en materialmodell för PVB- och limmaterialen 2) Utveckla en metodik för att kunna prediktera brott i området kring limsträngen, som ansluter rutan till karossen

Förväntade effekter och resultat

Om de tänkta målen uppnås, kommer förmågan att simulera inverkan av laminerade glaspartier på bilens totala respons i en krocksituation att förbättras påtaglight. Likaså kommer man att kunna prediktera våldet mot huvudet i samband med huvudislag mot vindrutan med större noggrannhet. Sammantaget kommer simuleringstekniken att förbättras, vilket i sin tur medför minskade behov av reviderade konstruktionslösningar, kortare utvecklingstider och reducerade utvecklingskostnader.

Planerat upplägg och genomförande

Teoriutvecklingen kommer att ske på Chalmers. Likaså kommer de utvecklade beräkningsmodellerna att implementeras i programmet LS-DYNA som "USER_MATERIALS" av Chalmers. Verifiering av modellerna i jämförelse med fysiska försök kommer att utföras av Volvo Cars och Chalmers i samarbete. Om utfallet av dessa aktiviteter är positivt, kommer de framtagna modellerna att implementeras som standardmodeller i LS-DYNA av Dynamore Nordic.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.