Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CompMethGlass-II

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 522 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2017-03049sv.pdf (pdf, 960 kB)

Syfte och mål

Det primära syftet ned det aktuella projektet har varit att utveckla en materialmodell för PVB-skiktet, vilket sammanbinder de två glasskivorna i ett laminat. Det är av högsta vikt att PVB-materialets egenskaper kan modelleras med god noggrannhet. PVB-materialet karakteriseras i hög grad av sitt extremt höga töjnings-hastighetsberoende. Den aktuella modellen baseras på en idé om att använda en rent numerisk beskrivning av givna materialkurvor vid olika töjningshastigheter, erhållna från enaxliga dragprov.

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna modellen har visat sig kunna korrekt simulera de dragprov vars resultat modellen är baserad på. Modellen har även kunnat simulera biaxiella dragprov vid olika töjningshastigheter med god noggrannhet. Tyvärr har det visat sig att modellen många gånger ger upphov till numerisk instabilitet vid analyser av vissa testdetaljer och av verkliga vindrutor. I nuläget har vi ingen modell som uppfyller ställda krav på numerisk robusthet. För närvarande arbetar vi med en kraftigt reviderad version av modellen. Vår avsikt är att jobba vidare med denna efter projektets avslutning.

Upplägg och genomförande

Teorin för den nya PVB-modellen har utvecklats vid Chalmers. De olika versionerna av modellen har testats i simuleringar på olika testdetaljer och på verkliga vindrutor vid Chalmers och Volvo Cars. Den ursprungliga avsikten var att Dynamore Nordic skulle implementera modellen som en standardmodell i FE-programmet LS-DYNA, under förutsättning att den utvecklade modellen uppfyllde alla krav på noggrannhet och robusthet. Eftersom dessa krav inte har kunnat uppfyllas har denna del av projektet utgått.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2017-03049

Statistik för sidan